Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content

Lukasz

Moderatorzy
 • Content count

  180
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Lukasz last won the day on October 20 2019

Lukasz had the most liked content!

1 Follower

About Lukasz

 • Rank
  Moderator

Profile Information

 • Płeć
  Male

Recent Profile Visitors

822 profile views
 1. Pokwitowanie pieniężne pozwala na skuteczne zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Najprościej mówiąc jest to pisemne potwierdzenie przyjęcia świadczenia pieniężnego. W praktyce pokwitowanie spełnia zatem bardzo ważną rolę, przede wszystkim jako zabezpieczenie przez ewentualnymi, dalszymi roszczeniami ze strony wierzyciela. Stanowi ono bowiem dowód faktycznego wykonania zobowiązania, a zatem i zwolnienia z długu. Uprawnienie dłużnika do uzyskania pokwitowania wynika bezpośrednio z art. 462 § 1 kodeksu cywilnego, w myśl którego dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że strony umówiły się inaczej (art. 462 § 3). Pokwitowanie może stanowić zatem także potwierdzenie spłaty raty kredytu, uiszczenia przedpłaty, alimentów albo pożyczki pieniężnej itd. Dłużnik może zatem domagać się pokwitowania pieniężnego w każdym przypadku, gdy elementem zawartej umowy jest pieniądz oraz niemożliwe jest otrzymanie paragonu bądź faktury. Warto ponadto zaznaczyć, że z pokwitowaniem wiążą się także korzystne domniemania dotyczące spełnienia świadczeń okresowych czy też zapłaty odsetek. Pokwitowanie pieniężne wymaga formy pisemnej. Przy czym nie musi być sporządzone własnoręcznie (może być to np. wydruk komputerowego wzoru). Wymaga jednak własnoręcznego podpisu wierzyciela oraz daty i miejsca spełnienia świadczenia a także kwoty świadczenia i oznaczenia w sposób nie budzący wątpliwości dłużnika i wierzyciela (można osoby wskazać z imienia nazwiska bądź za pomocą cech pozwalających na identyfikację np. numer dowodu osobistego albo numer PESEL). Poza tym, należy również pamiętać w pokwitowaniu o podstawie świadczenia dokonanego przez dłużnika (np. umowa). Ponadto trzeba zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, przy czym warunkiem jest posiadanie przez niego interesu prawnego (art. 462 §2 k.c.). Przykładem może być żądanie pokwitowania w formie aktu notarialnego. Pokwitowanie jest zatem jedną ze skutecznych metod zabezpieczenia się dłużnika, który wykonuje zobowiązanie, przed ewentualnymi, bezprawnymi roszczeniami wierzyciela. W myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, spełnienie przez dłużnika świadczenia do którego się on zobowiązał skutkuje zwolnieniem go z obowiązku. W praktyce istnieją sytuacje związane np. ze złą wolą wierzyciela, polegające na tym że w stosunku do dłużnika, który spełnił swoje świadczenie, może zostać skierowane roszczenie wierzyciela o wykonanie umowy. W takim przypadku, zgodnie z obowiązującą (art. 6 k.c.) zasadą rozkładu ciężaru dowodu, to dłużnik ma obowiązek wykazania, że swoje zobowiązanie rzeczywiście już spełnił – wbrew twierdzeniom wierzyciela. Jak to jest z pokwitowaniami w innych krajach np. w Szwajcarii znajdziecie np. tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/konsumentenkredit-als-ein-kredit-fuer-autokauf W takiej sytuacji bardzo przydatnym środkiem dowodowym będzie zatem pokwitowanie. Jest to bowiem pisemne oświadczenie wierzyciela, w którym stwierdza on sam, iż rzeczywiście otrzymał świadczenie w części bądź całości. Uprawnienie do domagania się pokwitowania, wynika wprost z obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego. W związku z tym, wierzyciel ma co do zasady obowiązek spełnić żądanie pokwitowania przez dłużnika. Istnieją jednak przypadki, gdy wierzyciel może odmówić wydania pokwitowania. Dotyczą one np. sytuacji, w których żądanie pokwitowania jest sprzeczne z przyjętym zwyczajem bądź w przypadku gdy żądanie takie okaże się sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa albo z zasadami współżycia społecznego (np. gdy dłużnik domaga się pokwitowania w formie aktu notarialnego wyłącznie w celu sprawienia wierzycielowi problemów związanych z koniecznością organizacji wizyty u notariusza). Natomiast we wszystkich innych przypadkach, jeśli wierzyciel bezpodstawnie odmówi wydania pokwitowania, dłużnik ma prawo albo powstrzymać się od spełnienia świadczenia albo ewentualnie może złożyć przedmiot świadczenia po prostu do depozytu sądowego.
 2. Sytuacja finansowa firm w Polsce ulega znaczącemu pogorszeniu. Liczba niewypłacalnych firm wzrosła o 7 % tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2019 roku. Jednocześnie szacuje się, że w całym roku 2019 dynamika ta może osiągnąć nawet 10 %. Głośnym przykładem braku płynności finansowej jest sytuacja Zakładów Mięsnych Henryk Kania oraz firmy Ursus. W przedsiębiorstwach tych toczy się głęboka restrukturyzacja, prowadzone są ponadto intensywne negocjacje z wierzycielami, które mają uchronić tych przedsiębiorców przed upadłością. Nie są to jednak jedyne polskie firmy zmagające się z niezwykle poważnymi problemami finansowymi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, najogólniej mówiąc, szybki wzrost gospodarczy, który oznacza jednocześnie poważny wzrost kosztów działalności firm, (np. w kontekście wynagrodzeń), oraz - według wielu ekspertów - ogólnie pogarszające się warunki do prowadzenia biznesu w Polsce a także widmo zbliżającej się recesji w Niemczech, Szwajcarii Francji i innych krajach Europy Zachodniej (więcej o finansowaniu w Szwajcarii hier) W ostatnich latach w Polsce konsekwentnie realizowany jest plan ustawowego podwyższania płacy minimalnej. Jednocześnie mechanizm ten krytykowany jest niezmiennie przez organizacje pracodawców. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w Polsce minimalne wynagrodzenie otrzymuje około 13 procent pracowników (tj. około 1,5 mln osób) i poziom ten jest raczej stabilny od roku 2012. Ustawowe podwyższanie pensji minimalnej z jednej strony stanowi źródło poprawy sytuacji finansowej opisanej grupy pracowników, z drugiej jednak jest poważnym obciążeniem dla pracodawców. W praktyce wzrost pensji o 200 zł dla każdego pracownika otrzymującego minimalną pensję oznacza bowiem dla pracodawcy (przedsiębiorcy) koszt na poziomie 241 zł miesięcznie. Oznacza to, że podwyższenie pensji 1,5 mln Polakom kosztować będzie wszystkich przedsiębiorców zatrudniających tę grupę ponad 4,3 mld zło rocznie. Jednocześnie podwyżka o kwotę 200 zł (brutto) w praktyce oznaczałaby 100 zł podwyżki (netto) pracownikowi, czyli łącznie 1200 zł - przy obowiązującym systemie podatkowym. Ministerstwo Finansów zamierza jednak wprowadzić znaczące zmiany w systemie podatkowym, w ten sposób, że podstawowa stawka podatku PIT obniżona zostanie o 1 punkt procentowy, z kolei koszty uzyskania przychodu wzrosnąć mają co najmniej dwukrotnie. Wzrost kosztów uzyskania przychodu do kwoty 250 zł miesięcznie oraz podwyżka płacy o 200 zł oznaczać będzie rzeczywiste podniesienie najniższej pensji zatem nie o 100 zł a o 183 zł miesięcznie. W związku z tym pracownicy dostaną ponad 3 mld zł z 4,3 mld zł wydanych przez pracodawców. Roczny wzrost pensji wyniesie więc ponad 2000 zł dla każdego pracownika. Poniżej tabela prezentująca wzrost płacy minimalnej o 200 zł i skutki takiego wzrostu przy założeniu obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu do 250 zł miesięcznie. WZROST PENSJI MINIMALNEJ 2019 rok 2020 rok Pensja minimalna brutto 2250 zł 2450 zł Pensja minimalna netto 1633,78 zł 1816,8 zł Koszty rzeczywiste poniesione przez pracodawcę 2710,81 zł 2951,77 zł Zysk miesięczny pracownika (brutto) - 183,02 zł Zysk roczny pracownika (netto) - 2196,24 zł Przy czym należy podkreślić opisany wyżej, planowany wzrost pensji minimalnej, nastąpi kosztem podniesienia składek na ZUS dla początkujących przedsiębiorców o około 20 zł miesięcznie. Warto zwrócić również uwagę na jeszcze jeden czynnik wpływający znacząco na sytuację polskich przedsiębiorców. Chodzi mianowicie o wartość świadczeń typu 500+, która w ostatnim czasie znacząco spadła. Trzy lata temu (pierwsze wypłaty miały miejsce w kwietniu 2016 roku) świadczenie to miało bowiem zdecydowanie większą wartość niż obecnie. Powodem takiego stanu rzeczy była panująca w tamtym czasie deflacja, która obecnie jest już historią. Biorąc pod uwagę dane na temat inflacji przedstawione przez GUS, od kwietnia 2016 r. do końca maja 2019 r. wartość świadczenia 500 zł spadła już do około 470 zł. Przy czym z punktu widzenia budżetu państwa program społeczny jakim jest 500+, jest zagraniem dość zmyślnym. Z roku na rok stanowi on bowiem dla Państwa coraz mniejsze obciążenie faktyczne. Budżet bowiem zyskuje na inflacji, z kolei wartość kwotowa samego świadczenia pozostaje niezmienna. Jednocześnie należy zauważyć, ze wraz ze znaczącym wzrostem cen (i wynagrodzeń) zwiększają się istotnie dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT. W skali roku daje to poważny, przewidywalny dochód dla Państwa (w 2018 roku do budżetu wpłynęło 175 mld zł tylko z podatku VAT). Tymczasem wielki piec w Nowej Hucie jednak będzie wygaszony 23 listopada 2019, nie można utrzymać takiej produkcji stali kiedy do bram Europy puka recesja.
 3. Idea Bank robi sobie jaja

  Jedno wiem na pewno. Przelewy natychmiastowe w Idea już nie są darmowe - kosztują 5 zł.
 4. Proszę o pomoc dla samotnej matki

  Witam, W takim wypadku 2000 zł które na pewno Pani bierze na dzieci nie starczy na remont. Alternatywą jest zbiórka na remont na portalach społecznościowych typu siepomaga, pomagam czy zrzutka albo poproszenie w Urzędzie Miasta o inne komunalne mieszkanie które będzie miało CO. Matce z 4 dzieci nie odmówią i to najtańsza opcja.
 5. Proszę o pomoc

  Jeżeli rodzina nie jest w stanie Tobie pomóc to zbiórke można zrobić na siepomaga lub zrzutka. Pamietaj tez że dostaniesz becikowe 1000 zł i 500 zł po urodzeniu dziecka.
 6. Odszkodowanie za opóźniony lot to jedno z podstawowych praw osób podróżujących liniami lotniczymi. Przy czym analizę problemu odszkodowań warto rozpocząć od wskazania, że nie każde opóźnienie będzie automatycznie kwalifikowało się do wypłaty takiego świadczenia. Pytanie zasadnicze brzmi zatem: kiedy, w myśl obowiązującego prawa, można domagać się od przewoźnika odszkodowania w przypadku opóźnienia planowanego lotu? Zasady wypłaty odszkodowań w przypadku opóźnionego lotu ujęte są w Rozporządzeniu (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 11.02.2004 r. (akt ten uchylił jednocześnie rozporządzenie EWG nr 295/91) i Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U. 2007 Nr 37, poz. 235). W ten sposób ustanowione zostały zasady przyznawania odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odwołania bądź dużego opóźnienia lotu oraz w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Zgodnie z zasadami ujętymi we wskazanych wyżej dokumentach, odszkodowanie będzie przysługiwać pasażerom w przypadku gdy opóźnienie lotu przekracza trzy godziny – licząc od momentu planowego lądowania. Przy czym wysokość odszkodowania (określona w przepisach w walucie euro) uzależniona jest już od konkretnej długości danej trasy przelotu. W związku z tym wysokość odszkodowań wynosi: 250 EUR - w przypadku lotów do 1500 km; 400 EUR - w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych przekraczających 1500 km oraz pozostałych lotów z trasą od 1500 do 3500 km; 600 EUR - w przypadku pozostałych lotów (czyli innych niż loty opisane powyżej). Warto również podkreślić, że w sytuacji gdy opóźnienie lotu przekracza pięć godzin, pasażerowie mogą domagać się zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. Przy czym, w takim przypadku pasażer traci jednocześnie prawo do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot. Z kolei w przypadku opóźnienia lotu, które wiąże się również z potrzebą spędzenia nocy na lotnisku, linie lotnicze zobowiązane są do zapewnienia pasażerom noclegu w hotelu i transportu między takim hotelem i lotniskiem. Poza tym, przewoźnik ma obowiązek otoczyć bieżącą opieką swoich klientów (pasażerów) oczekujących na lot, a także zapewnić im bezpłatne posiłki i napoje. W dniu 31 maja 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie (C-537/17), które ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia interesu pasażera. Zgodnie z nim bowiem, prawo do odszkodowania za duże opóźnienie lotu stosuje się również w przypadku lotów do państwa trzeciego z międzylądowaniem poza Unią Europejską. Jak to jest w innych krajach np. skandynawskich można sprawdzić na https://lankredit.com . Najprostszą drogą ubiegania się o odszkodowanie od przewoźnika jest wypełnienie formularza reklamacyjnego, który zamieszczony jest na stronie internetowej linii lotniczych. W formularzu takim należy dokładnie opisać stan faktyczny (przebieg zdarzenia, okoliczności oraz dokładną długość opóźnienia lotu), a także załączyć posiadane dokumenty (np. bilet, zdjęcia, faktury itp.). Ponadto należy wskazać na podstawie jakich przepisów pasażer domaga się odszkodowania. Przewoźnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania (zgodnie z art. 7a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta). Warto zaznaczyć, ze w przypadku braku reakcji przewoźnika bądź odmowy uznania reklamacji, kolejnym uprawnieniem niezadowolonego z usług linii lotniczych pasażera może być złożenie skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zanim zdecyduje się na uruchomienie drogi sądowej). Często bowiem dopiero interwencja ULC powoduje uznanie przez przewoźnika reklamacji oraz wypłatę stosownego odszkodowania. Przy czym warto zaznaczyć, że postępowanie przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego – ze względu na konieczność dokładnej analizy każdego przypadku – może potrwać nawet kilka miesięcy…
 7. Dosyć odważny artykuł GW z tego roku sugerujący że pożyczki prywatne to także lokowanie kapitału w firmach pożyczkowych przez mafię, może okazać się prawdą. Załóżmy że pieniądze pochodzące z nielegalnych praktyk, wymuszeń, narkotyków, kradzieży gdzieś trzeba upchać. Organizacje przestępcze mogą zatem otworzyć legalne firmy najczęściej Spółki z o.o. gdzie oferują szybkie pożyczki na większy procent. Ten "większy procent" to ich zysk z lichwy a liczba i wielkość udzielonych pożyczek może być prawdziwa lub nie, to już robota skarbówki ciężko jednak coś udowodnić jak pożyczki udzielane są słupom. Kogo tacy czy inni lichwiarze szukają? Nie osób z dobrą kondycją finansową tylko tych w trudnej sytuacji finansowej. Przypomina się cytat z Biblii gdzie napisano o Tych którzy mają mało i zabiorą im nawet to co mają - a niewiele tego. Osoby w trudnej sytuacji materialnej skłonne są wziąć jakąkolwiek pożyczkę prywatną nie patrząc nawet na to, że podpisują weksel in blanco lub zastaw na nieruchomość przekraczającą znacznie wartość udzielonej pożyczki. Alarm powinien się nam włączyć kiedy pożyczkodawca żąda przeniesienia prawa własności do nieruchomości na czas spłaty kredytu. Wierzcie mi, chodzi mu o to aby ta pożyczka nigdy nie została spłacona i aby ta nieruchomość została jego. Zrobi więc wszystko abyś tej pożyczki nie spłacił począwszy od sprytnie skonstruowanej umowy, różnie interpretowanej w zależności od sytuacji. Były przypadki kiedy prywatne pożyczki bądź kredyty chwilówki o wartości 10-90 tyś zł. zabezpieczane były nieruchomościami o wartości 300-600 tys zł. Zgadnijcie co się potem działo? Tak. w Umowie drobnym maczkiem były bardzo wysokie ukryte koszty takie jak marża, ubezpieczenie kredytu, opłaty za każdy dzień zwłoki, albo za niedotrzymanie terminu wpłaty kolejnej raty albo jeszcze jakoś dziwnie liczone odsetki np. w przypadku jednej poszkodowanej, która wzięła 150 000 tys zł a po trzech miesiącach spłacania same odsetki wynosiły już 130 000 zł - pożyczka jak frankowa zamiast maleć rośnie - nie do spłacenia. Rekordzistka wśród poszkodowanych była osoba która pożyczyła 15 tys zł. przy odsetkach 730% rocznie której dług urósł do miliona zł. Sposób działania lichwiarzy jest zawsze ten sam. Naganiacze - ogłoszenia na forach, blogach, w komentarzach. Także te pisane łamaną polszczyzną z IP z Ukrainy czy krajów afrykańskich ale te ostatnie to raczej wyłudzenia i tym na razie się nie zajmujemy. Jak już osoba w trudnej sytuacji odpowie na ogłoszenie oferujące prywatną pożyczkę to klienta przejmuje lichwiarz który przygotowuje najczęściej niekorzystną dla pożyczkobiorcy skomplikowaną umowę, który zaś organizuje zaprzyjaźnionego notariusza, który z kolei nie zwraca uwagi na niekorzystne dla pożyczkobiorcy zapisy w umowie przy jej podpisaniu. Tak "ugotowany" pożyczkobiorca traci nieruchomość dość szybko i ma możliwość jedynie dochodzić swoich praw w sądzie - niestety aż do wprowadzenia ustawy antylichwiarskiej przez Zbigniewa Ziobro w 2019 roku Sądy bardziej przychylały się lichwiarzom niż poszkodowanym jak to w ziemskich sądach bywało od co najmniej 2 tys lat. Nawet na art. 304 Kodeksu Karnego który stanowi:"Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." sądy nie zwracały uwagi ponieważ nieruchomość była od razu przepisywana przez lichwiarza na słupa który kupował ją w "dobrej wierze". Dzisiaj osoby w ciężkiej sytuacji materialnej mogą organizować zrzutki i zbiórki społeczne. Jest to o wiele lepszy patent na zebranie pieniędzy niż zapożyczenie się u osoby prywatnej czy firmy pożyczkowej. Ludzie którzy chcą zebrać pieniądze na leczenie siebie czy rodziny, ludzie mający już na głowie komornika, ale także ludzie chorzy tacy jak zakupoholicy, hazardziści nie powinni nigdy brać pożyczek prywatnych. Grozi to może nie "śmiercią i kalectwem" ale bankructwem na pewno. Ludzie zastawiają nie tylko mieszkania, kosztowności, samochody i nieruchomości dla swoich potrzeb. Często są po prostu wykorzystywani przez swoje dobre serce które każe im pomagać innym. Niestety naciągacze i lichwiarze nie mają skrupułów aby wykorzystać takie osoby. Lądują one potem bez dachu nad głową w różnych miejscach i same nie są wstanie się pozbierać po oszustwie. Więcej na temat radzenia sobie z problemem kredytów prywatnych w Szwajcarii i krajach niemiecko języcznych można znaleźć np. tu https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/kredite-in-der-schweiz-von-privatpersonen-was-zu-tun-falls-man-im-not-ist. Wspomniana wcześniej nowa ustawa antylichwiarska przyjęta przez Radę Ministrów 18 czerwca 2019 roku wprowadza: za lichwę kara więzienia będzie wynosić 5 lat - dopracowane zostały przepisy charakteryzujące pożyczkę lichwiarską. limit odsetek od pożyczki i zakupów ratalnych w ciągu roku maksymalnie 10% limit wszystkich dodatkowych kosztów pożyczki i zakupów ratalnych to 45% w skali roku przy ratach na pół roku maksymalna wielkość odsetek to 32,5% przy pożyczce na okres 1 miesiąca limit odsetek to 22% zabezpieczenie pożyczek w postaci nieruchomości nie będzie mogło przewyższać kwoty pożyczki + dodatkowe 45% nie będzie wolno żądać przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek brak egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. wartości domu lub lokalu. - tu akurat wartość powinna być wyższa. przy kredycie konsumenckim do 255 tys. 550 zł banki nie będą mogły naliczyć dodatkowych opłat do 45% kwoty pożyczki w skali roku limit odsetek dla kredytów konsumenckich udzielanych przez banki to także 10% w skali roku. przy pożyczce prywatnej udzielanej na podstawie umowy cywilno-prawnej limit dodatkowych opłat wyniesie 25% pożyczonej kwoty i chyba najważniejsze: "ściganie lichwiarza nie będzie zależeć od tego, czy wiedział, że osoba biorąca pożyczkę jest np. w trudnej sytuacji życiowej i dramatycznie potrzebuje pieniędzy na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia, jak: jedzenie, leki, opłata rachunków. Taka uznaniowość była przyczyną bezkarności lichwiarzy." - Nareszcie.
 8. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, konsument, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym na prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. Po prostu po obejrzeniu zakupionej rzeczy, bądź przymierzeniu ubrania stwierdza, że jednak nie jest to to czego oczekiwał i w związku z tym decyduje się na odstąpienie od umowy i odesłanie zamówienia do sklepu. Większość sklepów internetowych załącza od razu do paczek formularz tzw. odstąpienia od umowy (aby w ten sposób ułatwić konsumentowi ewentualne poprawne odstąpienie) jednak należy pamiętać że brak takiego formularza nie jest żadną przeszkodą. Klient bowiem po prostu sam może napisać stosownej treści oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy rodzi jednocześnie pewne obowiązki po stronie kupującego (konsumenta) i sprzedającego (przedsiębiorcy). Rezygnacja z zakupu wymaga bowiem z jednej strony zwrotu do sklepu otrzymanego towaru (najczęściej poprzez jego odesłanie), z drugiej strony wiąże z koniecznością zwrotu klientowi dokonanych płatności – w tym również kosztów przesyłki. Przy czym od tej reguły istnieje wyjątek, mianowicie w sytuacji gdy sklep oferuje jako jedną z opcji darmową dostawę towaru, a klient z niej nie skorzystał to na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek rozliczenia poniesionych przez konsumenta kosztów dodatkowych. Wyjątek ten wynika z art. 33 ustawy o prawach konsumenta. Przy czym przez koszty dodatkowe rozumieć należy różnicę (kwotową) między najtańszym oferowanym przez przedsiębiorcę dla danego towaru sposobem dostawy a sposobem dostawy wybranym przez konsumenta. Bardzo dobrze zilustruje to przedstawiony przykład: Sklep internetowy oferuje dwa sposoby dostawy: darmową dostawę (czas dostarczenia przesyłki do klienta wynosi od 3 do 4 dni) oraz dostawę firmą kurierską za 30 zł (czas dostarczenia 24 godziny). Klient wybiera opcję płatną dostawy ze względu na zdecydowanie krótszy czas oczekiwania. Koszt towaru to 100 zł plus 30 zł przesyłka, w związku z tym łącznie klient zapłacił za zamówienie 130 zł. Jednak po otrzymaniu towaru decyduje się odstąpić od umowy. Składa stosowne oświadczenie i odsyła towar do sklepu. W tej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu klientowi jedynie sumy 100 zł, koszty przesyłki nie będą podlegać rozliczeniu, ponieważ konsument miał możliwość skorzystania z darmowej wysyłki. Warto jednak odróżnić ofertę darmowej wysyłki od opcji tzw. darmowego odbioru osobistego (odbiór osobisty za 0 złotych). Takie rozwiązanie nie jest tożsame z dostawą gratis i nie może być rozliczane na potrzeby zwrotu kosztu dostawy w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy. W myśl art. 33 ustawy o prawach konsumenta, osobisty odbiór towaru nie jest bowiem traktowany jako sposób dostarczenia zamówienia. Przykład: Sklep internetowy oferuje wysyłkę za cenę 10 i 20 zł oraz możliwość odbioru osobistego. Klient wybrał opcję dostawy za 20 zł. Za zamówiony towar zapłacił 50 zł kartą kredytową. Łączny koszt zamówienia to zatem 70 zł. Po otrzymaniu przesyłki zdecydował się odstąpić od umowy. W związku z tym przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi 60 zł (ponieważ najtańszy sposób dostawy to wysyłka za 10 zł). A zatem przedsiębiorca nie ma obowiązku zwracać klientowi dodatkowych kosztów związanych z wyborem droższej opcji dostawy. Jednocześnie przedsiębiorca nie ma prawa przyjąć, że najtańszym sposobem dostawy był odbiór osobisty (za 0 zł)i na tej podstawie odmówić konsumentowi zwrotu kosztów za przesyłkę. Odbiór osobisty, w myśl obowiązującego prawa nie jest sposobem dostawy. Jak takie płatności kartą kredytową odbywają się np. w Szwajcarii można znaleźć tutaj: https://www.abvo.ch/die-abzocke-bei-kartenzahlungen-im-ausland Warto zastanowić się jeszcze nad inną sytuacją, mianowicie nad przypadkiem, gdy sklep internetowy uzależnia darmową wysyłkę wartości zamówienia, tzn. przewiduje, że jedynie przy zamówieniach droższych możliwa jest darmowa wysyłka. Takie rozwiązanie ma również znaczenie przy rozliczaniu kosztów. W przypadku gdy klient dokonał zakupów za kwotę niższą - niż ta od której sklep proponuje darmową wysyłkę – wybierając przy tym najtańszą opcję dostawy i odstąpił od umowy to sklep zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów. W tym przypadku bowiem darmowa wysyłka nie dotyczyła go w ogóle (wartość zakupów była zbyt niska). Po podjęciu decyzji o odstąpieniu od umowy, za odesłanie rzeczy do sklepu internetowego zapłacić musi klient. Może przy tym samodzielnie zdecydować o formie odesłania (firma kurierska, poczta). Przedsiębiorca nie może klientowi niczego narzucić, ponieważ koszty odesłania towaru pokrywa konsument.
 9. Polska węglem stoi. Mamy go jeszcze na 40-50 lat nic dziwnego że OZE czyli odnawialne źródła energi tak forsowane przez UE, nie cieszą się u nas dużym zainteresowaniem. Sprawa skomplikowała się dopiero w 2018 roku kiedy Unia zagroziła karami na 8 mld zł jeżeli do 2020 udział odnawialnych źródeł energii w Polsce nie wyniesie przynajmniej 15% a na to się nie zanosi. Najprościej byłoby wyjść z Unii lub chociaż wypowiedzieć niekorzystny dla nas Pakiet energetyczno-klimatyczny podpisany przez Śp. Lecha Kaczyńskiego i rok później potwierdzonego przez Tuska. Co jednak jeśli w UE zostaniemy? W 2017 roku udział OZE wynosił 8,4% z elektrowni wiatrowych i 1,7% z elektrowni wodnych, co razem dało 10,1% (11% wg GUS). Elektrownie na węgiel - 79,5%: na kamienny to 48,2% udziału w bilansie energetycznym Polski i 31,3% elektrownie na węgiel brunatny, 4,3% - elektrownie gazowe i 6,1% elektrownie przemysłowe. OZE w transporcie które miało wynosić 10% w 2020 roku to zaledwie 4% w 2016 roku i 4,2% w 2017 roku. Jak to wygląda w Niemczech? Niemcy w 2018 roku w maju przez 120 minut dostarczyły do sieci z OZE więcej energii - 54GW niż potrzebował cały kraj - 53GW. Stało się to wyrywkowo przez krótki okres czasu ale średni udział OZE w bilansie energetycznym Niemiec w 2018 roku przekraczał już 40%. W 2030 Niemcy spokojnie powinny osiągnąć cel: 65% udziału OZE. więcej nt firm energetycznych w Niemczech można przeczytać tutaj https://www.comparison.cash/vergleich-der-energieversorgung-in-deutschland-und-in-der-schweiz
 10. Jesteś osobą zadłużoną i potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki? Wpadłeś w tarapaty finansowe i nie wiesz, w jaki sposób zaciągnąć pożyczkę? W wielu sytuacjach nie mamy zbyt dużych możliwości działania, gdyż nasza kartoteka znajdująca się w BIK uniemożliwia nam podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Większość dostępnych produktów czy bankowych czy pozabankowych oferuje oczywiście różnorodne pożyczki, ale wszędzie sprawdza się klienta pod kątem BIK oprócz pożyczek prywatnych. Na szczęście ze wszystkiego można znaleźć odpowiednie rozwiązanie, choć oczywiście wymaga to często nieco utrudnionych działań. Potrzebując jednak gotówki powinniśmy zrobić wszystko, aby móc ją otrzymać. Poniżej przedstawiamy przegląd firm, w których mamy szansę ubiegać się o pożyczkę bez BIK (generalnie zawsze jest sprawdzany BIK), przy spełnieniu określonych wymagań. Oczywiście każdy klient traktowany jest indywidualnie i w każdym przypadku firma pod innym kątem taką osobę rozpatruje i daną kwotę jest w stanie udzielić. Ale jest szansa i warto na nią zwrócić uwagę. Po kredyty prywatne za granicą odsyłam na niemieckojęzyczną stronę np. hier A oto przegląd prywatnych i firmowych pożyczek z BIK dla osób będących w trudnych sytuacjach finansowych: Rapid Money Jest to firma pożyczkowa, która udziela najtańszych pożyczek dla osób mających problemy finansowe. Aby jednak ją otrzymać potrzebny jest gwarant, a więc osoba która razem z nami znajdzie się na umowie i która raczy za danego klienta. Gwarant zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, jeśli klient nie będzie tego robił sam. Osoba taka może mieć od 25-75 lat. Co taka firma ma nam do zaoferowania? Pożyczka od 2500zł- 25 000zł Okres spłaty od 12- 48 miesięcy Bez zaświadczeń o dochodach RRSO 46,10% Pieniądze na koncie bez wychodzenia z domu Pomoc osobom z komornikiem sądowym Profi Credit Jest to firma działająca w Polsce na bardzo szeroką skalę, jedna z największych jeśli chodzi o placówki pozabankowe udzielająca pożyczek. Oferuje nam ona wzięcie pożyczki bez BIK nawet jeśli mamy inne zobowiązania wobec konkretnych firm lub banków. Co nam ma do zaoferowania? Kwota pożyczki od 500-25 000zł Okres kredytowania od 6-36 miesięcy RRSO 66,75% Wpłata pieniędzy na konto bez wychodzenia z domu Oświadczenie o dochodach Ferratum Bank Jest to placówka znana na rynku w branży firm pożyczkowych. Dziś w swojej ofercie posiada propozycję skierowaną bezpośrednio do osób zadłużonych, które potrzebują natychmiastowego zastrzyku gotówki. Jak wygląda oferta? Kwota pożyczki od 1000- 5000zł Okres kredytowania od 6-24 miesięcy RRSO 160% Pożyczka na dowolny cel Szybka decyzja i wpłata na konto bez wychodzenia z domu Dla stałych klientów pożyczka do 10 000zł Hapi Pożyczka Jest to firma, która w branży pożyczkowej działa już długi czas i z pewnością udało jej się zyskać renomę i popularność. Posiada ona bardzo ciekawe oferty, a przypadku osób mających problemy z BIK świadczy indywidualne propozycje, dopasowane do możliwości finansowych osób, które mają problemy z historią kredytową. Co nam oferuje? Kwota pożyczki od 800- 25 000zł Okres kredytowania od 3-48 miesięcy Pieniądze na koncie bez wychodzenia z domu RRSO 9,8% Opcja: wakacje od spłaty Reasumując najtaniej wychodzą pożyczki prywatne od rodziny i znajomych, dopiero potem pożyczki pozabankowe.
 11. @Bartol ostrzeżenie ok, ale niech Admin usunie tę wizytówkę Bogu-winnego komornika który pewnie istnieje i nic ze sprawą nie ma wspólnego.
 12. Wzięcie auta w leasing przez przedsiębiorców jest dosyć popularne. Stawiają na to zarówno młodzi przedsiębiorcy, jak również i firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Dla jednych leasing jest bardzo opłacalny, dla innych mniej. Wiele zależy od tego na jaką ofertę uda nam się postawić. Niestety od 1 stycznia 2019 zmiany jakie zostaną wprowadzone nie przyniosą żadnych pozytywnych rzeczy w kwestii leasingu samochodu. Będzie niekorzystnie- to pewne! Ministerstwo Finansów zdecydowało o zrównaniu limitu odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami leasingu operacyjnego. Do tej pory bardziej opłacało się wziąć auto w leasing, niż go kupić z racji tego, że raty leasingowe mogły być zaliczane do kosztów podatkowych. Od nowego roku nie będzie już to możliwe, a więc oznacza to jedno- wzięcie auta w leasing stanie się po prostu nieopłacalne. Kto straci najbardziej? Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że leasing straci na opłacalności. Leasingobiorcy będą mogli potrącić maksymalnie 150 000zł, tak jak w przy zakupie auta, jednak dotyczyć tutaj będzie to także odpisów amortyzacyjnych, jakie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wiele zależy jeszcze od tego, w jakim celu auto będzie kupione. Jeśli bowiem samochód osobowy będzie służył do celów mieszanych, a więc prywatnie jak i dla firmy wówczas ograniczenia mają wynieść 50%, a więc o tyle będzie można pomniejszych przychody na zasadach VAT. Aby zyskać 100% odliczenia kosztów koniecznym będzie prowadzenie ewidencji. Co jeszcze nowego? Na pewno zlikwidowana zostanie kilometrówka. Wprowadzone zostanie ulga innovation box dla osób prowadzących działalność badawczo- rozwojową, która związana ma być z wytwarzaniem, rozwojem bądź też ulepszaniem składnika własności intelektualnej. Na co więc będzie można liczyć? Na opodatkowaniu dochodu z obniżoną stawką podatkową, która będzie wyodrębniona z dochodu podatnika. Dlaczego przestanie opłacać się brać auto w leasing? Bo zakup auta stanie się tak samo opłacalny jak leasing, bo do zakupu do podatkowych kosztów będzie można wliczyć wyższe odpisy amortyzacyjne, ale tylko jeśli auto będzie służyło wyłącznie do celów służbowych. Dla osób, które posługiwać będą się autami do celów mieszanych 50%/50% zarówno kupno jak i leasing przestanie być opłacalnym rozwiązaniem. Jedno jest pewne, wzięcie auta w leasing nie będzie już takie łatwe i tak opłacalne. Nieważne czy w BNP Paribas Leasing czy w ING Banku - porównania kredytów tutaj. Bo o ile w chwili obecnej opłacało się przedsiębiorcom wziąć leasing, o tyle od 2019 roku nie będzie to już zbyt dobrym pomysłem. Jak wiec odpowiedzą na zmiany firmy leasingowe?
 13. Miałem konto w ING. Generalnie nie można narzekać, mało awarii, wiele placówek bankowych, sporo bankomatów. Jeden z pewniejszych banków na rynku obecnie szczególnie po wielkiej awarii kont Alior Banku, w ING takie rzeczy nie maja prawa się zdarzyć.
 14. Koszty pożyczek prywatnych i pozabankowych w Polsce, Niemczech i Szwajcarii Otrzymanie dziś pożyczki nie stanowi tak naprawdę większego problemu. Wybieramy daną placówkę, sięgamy po konkretną ofertę, otrzymujemy pieniądze. To jednak, że ją dostaniemy to rzecz najmniej ważna. Niezwykle istotnym jest przede wszystkim to, gdzie ją weźmiemy. Zupełnie inne koszty, inne procedury, inna polityka. Nie sztuką jest wziąć kredyt lub pożyczkę, ale sztuką jest to spłacić. Im więc lepiej wybierzemy, tym większa szansa na to, że uda nam się uzyskać najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie. Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej kosztom, jeśli w grę wchodzą różnego rodzaju pożyczki, w tym te prywatne, pozabankowe, jak również i kredyty bankowe. Ile płacimy, za co, jakie oprocentowanie. Co więcej, stworzymy małe porównanie, jak to wygląda w Polsce, w Niemczech, jak również i w Szwajcarii. Gdzie koszta są największe? Ile zapłacimy za dany produkt w konkretnej ofercie, w konkretnym państwie? Wszystko co najważniejsze, w jednym miejscu Pożyczki i kredyty w Polsce Pożyczki Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy najlepsze oferty pożyczek pozabankowych, warto wymienić właśnie te: · Szybka gotówka Wybierając taką opcję, pożyczyć możemy od 100-7000zł, w tym do 6000zł dla nowych klientów i 7000zł dla stałych klientów na okres od 1-65dni. Szybka pożyczka w kilka chwil. Minimum formalności i bardzo wygodna procedura. · Extra portfel Wybierając taką opcję, pożyczyć możemy w przypadku pierwszej pożyczki od 100-3000zł, dla stałych klientów do 6000zł. Okres zapożyczenia do 45dni. Wystarczy wypełnić wniosek i w kilka chwil otrzymać decyzję, a następnie pieniądze. · Vivus Wybierając taką opcję, pożyczyć możemy w przypadku pierwszej pożyczki od 100-3000zł, dla stałych klientów do 7500zł. Maksymalny okres kredytowania wynosi 30dni. Bardzo przejrzyste warunki, szybka decyzja, pieniądze na koncie w kilka chwil. Ile zapłacimy? Szybka gotówka Extra Portfel Vivus Kwota pożyczki 100-7000zł 100-5000zł 100-75000zł Pierwsza pożyczka 100-6000zł- darmowa! 100-3000zł- darmowa! 100-3000zł- darmowa Okres kredytowania Max 65dni Max 45dni Max 30 dni Pożyczka 4 000zl na 30 dni RRSO 1900% Razem: 5117zł W promocji do 6000zł darmowa 4 000zl na 30dni: Prowizja: 767zł Odsetki: 32,90zł RRSO 810,10% Kredyty Jeśli chcesz wziąć kredyt w banku, w miesiącu maju największą popularnością cieszą trzy placówki: · BOŚ Bank Bank Ochrony Środowiska ma dla nas najlepszą ofertę w ostatnim czasie, będącą niezwykłą promocją- EkoPożyczka ,,Odlotowa pożyczka”. Jedyne co trzeba zrobić, to założyć konto, by moc z takiej promocji skorzystać. · Plus Bank Plus Bank ma nam do zaoferowania pożyczkę ,,Pięć gwiazdek”. Nie trzeba zakładać konta, by taką opcję móc otrzymać. · Raiffeisen POLBANK I na trzeciej pozycji jest Raiffeisen POLBANK, który to ma dla swoich klientów ,,Kredyt na Miarę. Tutaj również nie trzeba zakładać konta, by móc taki kredyt otrzymać. A jak wyglądają koszta? Pożyczamy 20 000zł na okres 36 miesięcy. Co dostajemy? BOŚ Bank Plus Bank Raiffeisen Bank Miesięczna rata- 608,44zł Miesięczna rata 635,24zł Miesięczna rata 642,15zł RRSO 13,18% RRSO 9,27% RRSO 10,10% Całkowity koszt do zapłaty: 21 904zł Całkowity koszt do zapłaty: 22 869zł Całkowity koszt do zapłaty 23 120zł Konieczne założenie konta internetowego Bez konieczności założenia konta internetowego Bez konieczności założenia konta internetowego Oprocentowanie nominalne 6% Prowizja 8,99% Oprocentowanie nominalne 8,9% Prowizja 0% Oprocentowanie nominalne 6,99% Prowizja 10,10% Pożyczki i kredyty w Niemczech Kredyty Jeśli Polak chce wziąć kredyt w Niemczech, może go wziąć, ale musi spełniać odpowiednie kryteria. Jakie? Stałe zameldowanie, stałe zatrudnienie lub pracę na zlecenie, bądź własną działalność gospodarczą. Do tego musi mieć on pozytywną historię kredytową. To, jaką kwotę otrzymamy, zależy przede wszystkim od tego, jak wyglądają nasze zarobki. Dla każdego więc inny produkt będzie przedstawiony. Jakie więc banki zaoferują nam najlepsze z rozwiązań? · Postbank Najbardziej pożądanym i cieszącym się największym zainteresowaniem jest Postbank. Cóż więc ta placówka może nam zaoferować? kredyt w wysokości od 3 000- 50 000 euro okres kredytowania 12-84 miesięcy oprocentowanie nominalne 2,47-9,49% efektywna roczna stopa oprocentowania od 3,78% raz do roku można spłacić 50% całej sumy, co wpływa znacząco na obniżenie kosztów bezpłatne, dodatkowe wpłaty na konto, by móc kredyt spłacić szybciej · SWKBANK Następną ofertę ma dla nas ten właśnie bank, w którym również można liczyć na stosunkowo ciekawe oferty. Cóż więc bank zaoferuje nam? kredyt w wysokości od 2500- 50 000 euro okres kredytowania od 24-84 miesięcy oprocentowanie od 3,14% · Targobank Ciekawą ofertę ma dla nas również TargoBank w którym to otrzymamy kredyt na bardzo rozsądnych dla klientów warunkach. kwota pożyczki od 1500-65 000 euro okres kredytowania od 12-96 miesięcy oprocentowanie od 4,07% Jeżeli pożyczmy kwotę 10 000 euro na okres 60 miesięcy, koszty w tych bankach wyglądać będą następująco: Postbank SWKBANK Targobank Oprocentowanie 9,09%% Oprocentowanie 3,44% Oprocentowanie 8,17% Rata miesięczna 177,21 euro Rata miesięczna 174,72 euro Rata miesięczna 177,05 euro Koszt całkowity Koszt całkowity Koszt całkowity Pożyczki W Niemczech można również ubiegać się o szybką pożyczkę, gdzie w kilka chwil otrzymamy pieniądze na konto. Co mogą nam określone placówko polecić? · Vexcash Taka opcja cieszy cię największą popularnością i wybierana jest przez większość klientów. Co może nam zaoferować Vexcash? szybka decyzja w zaledwie 60 minut pożyczka od 100-3000 euro okres kredytowania od 15-90 dni bez ukrytych kosztów · Easy credit Rozwiązanie, które wybiera wielu, dostępne dla osób, które ukończyły 18 rok życia, które mają regularne dochody i które mają miejsce zamieszkania w Niemczech. Co można otrzymać? kwota pożyczki od 1000-75 000 euro okres kredytowania od 12-84 miesięcy oprocentowanie uzależnione od kwoty zaciągniętej pożyczki pożyczka na jeden miesiąc darmowa możliwość ubezpieczenia pożyczki- od choroby, śmierci, niepełnosprawności… · Kredite 24 fix Każda osoba spełniająca określone warunki może ubiegać się o szybką pożyczkę w Kredite 24 fix, dostępną w opcji online. Kredite 24 Sofort oferuje: kwota kredytu 3000-10 000 euro okres kredytowania 36-84 miesiące od 0,98% stałej stopy procentowej Pożyczki i kredyty w Szwajcarii Szwajcaria jest wiodącym miejscem, jeśli w grę wchodzi bankowość. Doskonała organizacja i nadzór. Największe ośrodki bankowe znajdują się w Genewie, Lugano i w Zurychu. Wzięcie kredytu, czy pożyczki w Szwajcarii przez Polaka jest również jak najbardziej możliwe. Trzeba jednak znaleźć odpowiednią placówkę i spełniać konkretne wymagania. 18 lat, miejsce zamieszkania, do tego czysta historia kredytowa i bardzo ważne są tak zwane pozwolenia: - typu B Tymczasowe, roczne. Aby je otrzymać należy mieć stale zameldowanie od minimum 6 miesięcy, wiek od 18-67lat, przychód minimum 2900 fr miesięcznie i nie widnieć w żadnej kartotece karnej. - typu C Nieograniczone czasowo. Aby je otrzymać, trzeba mieć już pozwolenie typu B. Koniecznym jest bycie rezydentem Szwajcarii od 5-10 lat. Tutaj można ubiegać się o kredyt od 3000- 250 000 fr. - typu L Tymczasowe pozwolenie na pobyt, do maksymalnie 12 miesięcy. Jest to pozwolenie dla pracowników. Takie pozwolenie jest możliwe, jeśli dana osoba jest zameldowana w Szwajcarii od dwóch lat jako stały pracownik z dochodem. Ubiegać można się o kredyt od kwoty 3000-250 000fr i okres kredytowania od 12-72 miesięcy Credit Now Credit Now to instytucja założona w 2006roku i jest wiodącym specjalistą w zakresie pożyczek i leasingu. Spółka ta jest zależną od Credit Suisse AG. Sieć oddziałów w całej Szwajcarii, pozwala klientom dotrzeć do każdego zainteresowanego klienta. Wziąć możemy tutaj kwotę od 1000- 250 000 CHF na okres od 6-84 miesięcy. Przykłady: 10 000 CHF na okres 36 miesięcy: Roczna stopa procentowa od 7,9% do 9,9%. Kwota miesięczna wyniesie od 328,70-338,20 CHF. 20 000 CHF na okres 48 miesięcy: Roczna stopa procentowa od 7,9-9,9%. Kwota miesięczna wynosi od 517,05-536,90 CHF. Multi Credit Jeśli chcesz wziąć szybki kredyt pod okiem wykwalifikowanych doradców, z pewnością Multi Credit będzie dla Ciebie idealnym miejscem. Ostateczną odpowiedź otrzymać można zaledwie w 48 godzin. Okres spłaty zadłużenia wynosi od 12-72 miesięcy. Kwota pożyczki wynosi od 2000- 250 000 CHF. Best Finanse Jeśli chcesz wziąć prywatną pożyczkę lub kredyt konsumencki, na pewno Best Finanse to jedno z wiodących miejsc w Szwajcarii, w których otrzymamy jakość produktu w dobrej cenie, bez konieczności stracenia na tym zbyt wielu pieniędzy. Wziąć możemy pożyczkę od 3 000-150 000 CHF na okres od 6 do 120 miesięcy Przykłady: 10 000 CHF na okres 36 miesięcy- Roczna Stopa Procentowa wynosi od 4,9-9.9%, a więc rata pożyczki wyniesie od 298,80 CHF- 320,20CHF. 20 000 CHF na okres 48 miesięcy- roczna stopa procentowa wynosi od 4,9-9,9%, a więc rata pożyczki wyniesie od 458,70- 502,25CHF. Więcej informacji nt. warunków otrzymania kredytów w Szwajcarii także dla cudzoziemców można znaleźć tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/kredite-von-auslaendischen-banken-fuer-schweizer-und-deutscher-ist-es-immer-noch-ein-steuer-himmel Jak więc widać, propozycji jest naprawdę dużo i każdy, kto będzie chciał pożyczyć pieniądze, na pewno znajdzie dla siebie jedną z konkretnych opcję. Warto jednak przemyśleć, zastanowić się i zdecydować na to, co okaże się być idealnym, najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.
×