Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 12/28/2019 in all areas

  1. 1 point
    Kupno samochodu jest na ogół nie tylko kosztownym ale i ważnym wydarzeniem w życiu człowieka. Jest to dość poważny wydatek dla budżetu domowego. Decyzję o zakupie należy więc podejmować roztropnie, bez zbędnych emocji i pośpiechu. Jednak nawet w przypadku zdroworozsądkowego podejścia do tematu, mogą zdarzyć się nieprzewidziane problemy. Dotyczy to zwłaszcza zakupu dokonanego na rynku wtórnym, czyli najprościej mówiąc zakupu auta używanego. W praktyce zdarzają się bowiem sytuacje, że nowo nabyty samochód ma usterkę, o której klient nie został przez sprzedawcę powiadomiony a sam nie był w stanie jej dostrzec. Kłopoty pojawiają się więc dopiero w czasie normalnej eksploatacji pojazdu… W takim przypadku pojawia się problem tzw. wady ukrytej pojazdu. Potocznie za wadę ukrytą uznaje się braki, usterki w rzeczy (produkcie), o których kupujący w momencie decyzji o zakupie i podpisywania umowy po prostu nie wiedział. W myśl obowiązującego prawa sprzedawca ponosi w takim przypadku odpowiedzialność za obarczony wadą produkt na ogólnych zasadach rękojmi. Przed wszystkim odpowiedzialność sprzedawcy dotyczy sytuacji, gdy nabyta rzecz obciążona jest wadą zmniejszającą jej użyteczność bądź wartość ze względu na oznaczony w umowie cel albo też cel wynikający z przeznaczenia rzeczy czy też okoliczności. Poza tym, za wadliwą uznać należy rzecz, która wydana została w stanie niezupełnym bądź też nie posiada właściwości, o istnieniu których sprzedawca zapewniał kupującego. Taka sytuacja, w przypadku samochodu używanego, może dotyczyć np. awarii skrzyni biegów, która ujawniła się dopiero po dokonaniu zakupu auta albo „przekręcenia” wskaźnika przebiegu bądź też gdy okazało się, że wbrew deklaracjom sprzedawcy, samochód jednak nie był bezwypadkowy... Sprzedawca, w przypadku wady ukrytej zobowiązany jest, w myśl obowiązujących przepisów, do podjęcia konkretnych działań. Od sprzedawcy kupujący może zażądać przede wszystkim doprowadzenia pojazdu do stanu zgodnego z umową w wyniku naprawy (bez ponoszenia przez kupującego kosztów naprawy), ponadto kupującemu przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny albo tez prawo do odstąpienia od umowy i zwrot pieniędzy. Przy czym uprawnienia te przysługują kupującemu alternatywnie. Nieodpłatny charakter naprawy oznacza z kolei, że na sprzedawcy spoczywa także obowiązek zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez kupującego, np. w kosztów demontażu, robocizny, dostarczenia pojazdu, a także zakupionych materiałów i ponownego montażu i uruchomienia. Jak to jest na niemieckojęzycznych portalach można przeczytać np. hier. Warto również zaznaczyć, że w myśl obowiązującego prawa istnieje możliwość rozszerzenia oraz ograniczenia kwestii odpowiedzialności za wady ukryte. Przy czym, należy podkreślić, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, w przypadku gdy kupujący - przed zawarciem umowy - wiedział o istnieniu takiej wady. W sytuacji, gdy kupujący dowiedział się o istnieniu wady pojazdu powinien w terminie miesiąca od wykrycia wady zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Brak zawiadomienia we wskazanym czasie oznacza utratę prawa do dochodzenia przez nabywcę roszczeń z tytułu rękojmi. Jednocześnie należy pamiętać, że uprawnienia przysługujące kupującemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, od dnia wydania rzeczy kupującemu. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że po utracie uprawnień z tytułu rękojmi istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 kodeksu cywilnego) - również w zakresie zbieżnym z roszczeniami z tytułu rękojmi za wady.
  2. 1 point
    To prawda jeżeli istniejeż w bazie danych to vivus tym bardziej ci nie da pożyczki moja znajoma miała taki sam problem i wyszła z długów żyła oszczędnie
×