Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 06/26/2021 in all areas

 1. 2 points
  Wielu rodziców mówi o tym jak ich dzieci przywiązują się do pieluszek. Kiedyś słyszałam historię jak córeczka pewnej Pani zamiast przytulanki w postaci pluszaka upatrzyła sobie pieluszkę i chodziła z nią do przedszkola. Zatem, kiedy już nasz Maluch staje się nierozłączny z przyjacielem- pieluszką, zadbajmy o to, żeby to była delikatna pieluszka. Taka, która nie będzie po kilku praniach do wyrzucenia i taka która będzie zapobiegać rozwojowi bakterii. Pieluszki i otulacze ze 100% przędzy bambusowej oraz muślinu z certyfikatem GOTS można znaleźć w sklepach z ubrankami i akcesoriami handmade dla dzieci, więcej o tym np. tutaj: https://fanaberiemamy.pl/s/wyprawkowy-zawrot-glowy-czyli-co-pakowac-zeby-nie-zwariowac-jakie-ubranka-dla-dzieci Na naszych dzieciach nie ma co oszczędzać zapraszam więc do lektury.
 2. 2 points
  art

  Co z tą fotowoltaiką?

  Od nowego roku 2022 rozliczanie energii będzie odbywało się na nowych zasadach, za pośrednictwem firm-agregatorów. Prąd będziemy sprzedawać tanio i kupować drogo. Kto może wymienić kopciucha jeszcze w tym roku niech to zrobi ponieważ zachowa możliwośc rozliczania się barterowo z dostawcą energii przez kolejne 15 lat: https://www.kbkinfo.com/finanse/600-000-prosumentow-oddaje-nadmiar-energi-do-sieci-system-elektroenergetyczny-jest-niewydolny-zmiany-na-gorsze-od-2022-roku Podobne dzieje sie tak przez słaby system energetyczny ale nieoficjalnie mówi się że Enea, PGE czy Tauron dokładają do tego interesu kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.
 3. 2 points
  W obliczu galopującej już globalnie inflacji czy pożyczki prywatne mają jeszcze jakiś sens? Miałyby gdyby były udzielane na uczciwych zasadach. Niestety rynek ten bardzo ucierpiał przez wielu naganiaczy z krajów afrykańskich, szczególnie na zachodzie. Przy inflacji przekraczającej 5%, co można bez trudu zauważyć w sklepach po drożejących produktach jest strach i ryzyko brać teraz kredyt w banku ze zmienną stopą procentową. Kredyt ze stałą stopą procentową będzie nas więcej kosztował przez podniesienie kosztów marży i prowizji bo bank też nie chce stracić przy ewentualnej podwyżce oprocentowania w trakcie spłacania kredytu przez klienta. Rozwiązaniem więc jest poczekanie aż polityka postzarazowa na świecie się unormuje - brak masowego dodruku pieniądza, koniec ze straszeniem i zamykaniem gospodarek albo wzięcie pożyczki od rodziny. Więcej nt. kredytów prywatnych w innych krajach jak np. Szwajcarii można przeczytać tutaj: https://www.de.kbkinfo.com/kredit-von-privat-zu-privat Węgrzy, Czesi i Rosjanie już podnieśli stopy procentowe reagując na wzrost inflacji. Na co czeka RPP w Polsce?
 4. 1 point
  wujas

  Opinie Google jako reklama

  Każda forma reklamy jest dobra dla promocji firmy czy marki. Jednak większość z nas przy wyborze danej usługi lub firmy kieruje się głównie opiniami innych, dlatego warto rozważyć taką formę promocji jak kupowanie opinii Google, sam korzystam z takiego rozwiązania i uważam, że jest na prawdę skuteczne, tutaj możecie sprawdzić ofertę - https://kup-komentarze.pl/produkt/10-opinii-gratis-opinie-google-20/. Dobre opinie przekładają się na lepszy wizerunek firmy.
 5. 1 point
  Mr BOB

  Trochę na temat umowy zlecenia

  Zlecenie jest umową cywilnoprawną, w praktyce oznacza to zatem, że opiera się na przepisach prawa cywilnego. Problematyka ta regulowana jest w artykułach od 734 do 751 KC. Najogólniej mówiąc, przez umowę zlecenia, jedna ze stron (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonych czynności prawnych na rzecz drugiej ze stron (zleceniodawcy) – na warunkach i trybie wskazanym w zawartej przez strony umowy. Określanie umowy zlecenia mianem tzw. „umowy śmieciowej” (obok innych umów cywilnoprawnych) jest dużym i dość powszechnym nadużyciem. W ten sposób dokonuje się deprecjacji bardzo ważnej i pożądanej formy powszechnego kształtowania stosunków prawnych. Oczywiście zastępowania umowy o pracę, zleceniem (albo nierzadko nawet umową o dzieło!) jest zjawiskiem bez wątpienia patologicznym i wymagającym wyeliminowania, jednak szereg świadczonych usług doskonale wypełnia znamiona umowy zlecenia. Umowa ta zakłada zatem swobodę w zakresie treści kształtowanego stosunku prawnego łączącego strony. Jak wyglądają takie umowy w krajach europejskich można znaleźć np. tu: https://www.de.kbkinfo.com/kredit-aus-liechtenstein-und-luxemburg-ohne-vorkosten Najważniejsze cechy umowy zlecenia to: zleceniobiorca wykonuje zlecenie w swobodnie wybranym czasie i miejscu, a ponadto nie jest uzależniony od zleceniodawcy; zlecenie może być również wykonane przez osobę trzecią – co do zasady nie ma obowiązku osobistego wykonywania zlecenia; wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie musi być płatne co miesiąc; zleceniobiorca odpowiada całym majątkiem wobec zleceniodawcy bądź osób trzecich – za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywanym zlecenia. Warto podkreślić jednocześnie, że umowa zlecenia nie wymaga formy pisemnej a także, że nie dotyczą jej (jeśli z treści samej umowy nie wynika cos innego) na przykład przepisy dotyczące czasu pracy, minimalnego wynagrodzenie czy prawa do urlopu i okresu wypowiedzenia – co wynika z samej istoty umowy cywilnoprawnej (której treść strony mogą kształtować w sposób swobodny i dobrowolny…). Na zakończenie warto również wspomnieć, że od wynagrodzenia brutto pobierane są co do zasady składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od umowy zlecenia należy ponadto odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 6. 1 point
  Żenia

  Opinie Google jako reklama

  W sumie ja jeszcze takich rzeczy tak naprawdę nie stosowałem więc ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Za to na pewno mogę każdemu polecić doskonałe moim zdaniem długopisy reklamowe https://dlugopisy-reklamowe.pl/ i myślę, że raczej każdy z nas cieszy się z tak małego ale zarazem ciekawego prezentu.
 7. 1 point
  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ombudsman) pełni bardzo ważną funkcję w Unii Europejskiej. Powołany został do badania skarg związanych z przypadkami tzw. niewłaściwego administrowania organów, instytucji bądź jednostek organizacyjnych UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie bada jednak działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) , który posiada kompetencje sądowe. Najogólniej mówiąc, jest to zatem jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej. Powołany został na mocy traktatu z Maastricht z roku 1992, natomiast swoją działalność rozpoczął w roku 1995, jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało swoją działalność dopiero w kwietniu 1997. Siedzibą Rzecznika jest Strasburg. Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dokonywany jest przez Parlament Europejski (chronologicznie, odbywa się to po wyborach do PE, na okres 5 lat). Warto zaznaczyć, że możliwy jest ponowny wybór tej samej osoby na stanowisko Rzecznika (tzw. reelekcja). Może on jednak zostać również w każdym momencie zdymisjonowany (na żądanie Parlamentu Europejskiego), jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia, bądź też gdy nie spełnia już (z różnych przyczyn) warunków niezbędnych do wykonywania swych funkcji. Do złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich uprawniony jest: każdy obywatel Unii Europejskiej każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium UE każda osoba prawna mająca siedzibę statutową na terytorium państwa będącego członkiem UE. Kompetencje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich określone są w art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wszelkie dochodzenia Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza samodzielne (bądź z własnej inicjatywy bądź na podstawie przedstawionych skarg), gdy uzna to za uzasadnione, chyba że dane okoliczności i fakty były bądź są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego. Fundamentalnym zadaniem Rzecznika jest zatem ochrona interesów obywateli i innych podmiotów prawa oraz prowadzenie działań w przypadku zaistnienia takich nieprawidłowości jak dyskryminacja, nieprawidłowości administracyjne, nadużycia władzy oraz zaniechanie działań przez właściwe organy bądź instytucje UE. Więcej na temat prawa w zakresie reklamacji, obowiązującego w Szwajcarii, można znaleźć tutaj: https://www.de.kbkinfo.com/reklamationsmanagement-in-schritten-situation-in-der-schweiz Warto zauważyć, że w ostatnim czasie kompetencje Rzecznika zostały przez Parlament Europejski poważnie poszerzone i zmodyfikowane. Prace w tym obszarze budziły sporo emocji i sporów, w efekcie czego dopiero po kilku latach negocjacji udało się wypracować jednolite stanowisko. Nowe regulacje potwierdzają dotychczasowe prawo Rzecznika do podejmowania działanie nie tylko w przypadku skargi, ale również prawo do podejmowania dochodzenia z własnej inicjatywy (dotyczy to przede wszystkim poważnych przypadków złego administrowania przez organy bądź instytucje Unii Europejskiej). Przepisy uprawniają ponadto Rzecznika do żądania dostępu do informacji niejawnych UE, przy czym o udostępnienie takich informacji Rzecznik może prosić również poszczególne państwa członkowskie. Podsumowując, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powołany został w celu ochrony interesów nie tylko każdej osoby fizycznej legalnie zamieszkującej jedno z członkowskich państw Unii Europejskiej ale również świadczy on pomoc osobo prawnym mającym statutową siedzibę na terytorium państwa członkowskiego. Kolejne zmiany w zakresie statutowych kompetencji europejskiego Ombudsmana prawdopodobnie będą jeszcze dalej szły w kierunku ich poszerzenia…
 8. 1 point
  Przemek42166

  Opinie Google jako reklama

  Oczywiście, że nie jest to opłacalne.
 9. 1 point
  Wolnoslaw9390

  Opinie Google jako reklama

  Nie za bardzo opłaca się kupować opinie google.
 10. 1 point
  Madame

  Opinie Google jako reklama

  Prawda, a ile takie coś kosztuje?
 11. 1 point
  Zależy jeszcze o jakich długach mówimy. Osobiście uważam, że nie powinno się doprowadzać do takiej sytuacji, w której spłata długów pochłania większość swoich dochodów. Myślę, że górna granica, to 40% dochodów, jakie powinno być przeznaczane na spłatę zobowiazań i aby można było jeszcze normalnie funkcjonować. Na forach typu finanovacash przewijały już się takie pytania, być może tam warto szukać odpowiedzi.
×