Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
Witek

Zakupy w sieci – prawa i obowiązki konsumenta

Question

Zakupy w Internecie dokonywane są w drodze tzw. umów zawieranych na odległość.

Najogólniej mówiąc, są to umowy zawierane pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą bez obecności obu stron z wykorzystaniem wyłącznie środków porozumiewania się na odległość , np. katalogu, elektronicznego formularza zamówienia, poczty elektronicznej bądź telefonu.

Przepisy chroniące konsumenta nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków, które ten zobowiązany jest wypełniać. Ustawodawca kształtując relacje konsument – przedsiębiorca uwzględnił fakt, że ten pierwszy ma dużo słabsza pozycję i w związku z tym wymaga systemowej ochrony.

W myśl obowiązującego prawa przedsiębiorca zobowiązany jest między innymi (najpóźniej w momencie wyrażania przez konsumenta zgody na zawarcie umowy) podać konsumentowi takie informacje jak:

  •  sposób porozumiewania się z klientem,
  • swoje dane jako przedsiębiorcy (pozwalające na pełną identyfikację podmiotu)
  • dane kontaktowe (telefon, adres email, adres korespondencyjny)
  • koszty
  • termin i sposób realizacji umowy
  • procedura reklamacyjna
  • prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.

Produkt zamówiony w drodze umowy zawartej przez Internet musi zostać oczywiście dostarczony do klienta. Przedsiębiorca proponuje na ogół różne możliwości dostawy. W przypadku wyboru jednej z zaproponowanych opcji to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za produkt – aż do momentu doręczenia. Natomiast w przypadku, gdy konsument zleci odbiór i doręczenie przesyłki wybranemu przez siebie przewoźnikowi (kurierowi) przedsiębiorca odpowiada za zamówiony produkt tylko do momentu wydania go kurierowi. Dotyczy to również przypadku, gdy wybrany przez konsumenta dostawca ( firma kurierska) jest profesjonalistą. Jeżeli chodzi o zagraniczne kredytowanie zakupów przez Internet odsyłam tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/wie-lange-dauert-eine-kreditentscheidung

Bardzo ważną cechą zakupów dokonywanych przez Internet jest prawo konsumenta do odstąpienia od umowy. Konsument ma, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 14 dni na podjęcie takiej decyzji. Jest to de facto tzw. prawo do namysłu. W tym czasie może on zdecydować się odstąpienie od umowy i zwrócenie pełnowartościowego produktu (tzn. produktu wolnego od wad). Warto zaznaczyć, ze konsument nie musi uzasadniać swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Przy czym należy pamiętać, że prawo do zwrotu pełnowartościowego produktu dotyczy jedynie zakupów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. W innych przypadkach zwrot pełnowartościowego towaru do sklepu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy (przedsiębiorcy).

W celu skutecznego odstąpienia od umowy konsument powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie można sporządzić samodzielnie bądź skorzystać z przygotowanego przez przedsiębiorcę formularza (np. w wersji elektronicznej).

Termin odstąpienia od umowy należy liczyć od dnia następnego po dniu w którym została dostarczona przesyłka z zamówionym produktem. Tzn. jeśli przesyłka dotarła np. 1 grudnia, to bieg terminu rozpoczyna się od 2 grudnia. W ten sposób zatem należy obliczać upływ czternastu dni…

Skuteczne odstąpienie od umowy wymaga wysłania sprzedawcy we wskazanym, czternastodniowym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu (warto zadbać o posiadanie potwierdzenia). Poza oświadczeniem konsument zobowiązany jest oczywiście do zwrotu przedsiębiorcy zakupionego przedmiotu. Towar (w stanie niezmienionym) powinien zostać odesłany w terminie 14 dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy.

Warto zwrócić uwagę, że w okresie 14 dni tzw. prawa do namysłu konsument ponosi odpowiedzialność za stan zakupionej rzeczy. W praktyce oznacza to zatem, że odpowiada on za zmniejszenie wartości przedmiotu przez nieprawidłowe korzystanie z niego. Konsument ma zatem prawo do przymierzenia rzeczy (np. butów) nie powinien jednak już chodzić w nich poza domem. W przypadku, gdy konsument przyczyni się do zmniejszenia wartości rzeczy, przedsiębiorca ma prawo do obciążenia go z tego tytułu dodatkowymi kosztami. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy, konsumentowi przysługuje również prawo do reklamacji rzeczy wadliwej. W tym przypadku konsument może skorzystać albo z rękojmi albo gwarancji producenta.

Wada istnieje wówczas gdy np. produkt jest niekompletny, nie działa poprawnie, jest uszkodzony albo nie nadaje się do użytku albo też nie posiada właściwości, o których zapewniał przedsiębiorca (sprzedawca). Przy czym przyczyną reklamacji nie mogą być wady o istnieniu których konsument był poinformowany w chwili zawierania umowy. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru trwa 2 lata. Reklamacja powinna być złożona na piśmie.Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni.

Warto pamiętać, że w przypadku nie uznania reklamacji, konsument ma jeszcze możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc do organizacji czy instytucji, których zadaniem jest ochrona interesów konsumentów np. do Inspekcji Handlowej.

Na zakończenie trzeba jeszcze zaznaczyć, ze do złożenia reklamacji nie jest konieczne posiadanie oryginalnego opakowania. Opakowanie nie jest bowiem przedmiotem sprzedaży, służy wyłącznie do zabezpieczenia i ochrony produktu.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×