Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content
  • 1
Sign in to follow this  
Mr BOB

Trochę na temat umowy zlecenia

Question

Zlecenie jest umową cywilnoprawną, w praktyce oznacza to zatem, że opiera się na przepisach prawa cywilnego. Problematyka ta regulowana jest w artykułach od 734 do 751 KC. Najogólniej mówiąc, przez umowę zlecenia, jedna ze stron (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonych czynności prawnych na rzecz drugiej ze stron (zleceniodawcy) – na warunkach i trybie wskazanym w zawartej przez strony umowy.

Określanie umowy zlecenia mianem tzw. „umowy śmieciowej” (obok innych umów cywilnoprawnych) jest dużym i dość powszechnym nadużyciem. W ten sposób dokonuje się deprecjacji bardzo ważnej i pożądanej formy powszechnego kształtowania stosunków prawnych.

Oczywiście zastępowania umowy o pracę, zleceniem (albo nierzadko nawet umową o dzieło!) jest zjawiskiem bez wątpienia patologicznym i wymagającym wyeliminowania, jednak szereg świadczonych usług doskonale wypełnia znamiona umowy zlecenia.

Umowa ta zakłada zatem swobodę w zakresie treści kształtowanego stosunku prawnego łączącego strony. Jak wyglądają takie umowy w krajach europejskich można znaleźć np. tu:  https://www.de.kbkinfo.com/kredit-aus-liechtenstein-und-luxemburg-ohne-vorkosten

Najważniejsze cechy umowy zlecenia to:

  • zleceniobiorca wykonuje zlecenie w swobodnie wybranym czasie i miejscu, a ponadto nie jest uzależniony od zleceniodawcy;
  • zlecenie może być również wykonane przez osobę trzecią – co do zasady nie ma obowiązku osobistego wykonywania zlecenia;
  • wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie musi być płatne co miesiąc;
  • zleceniobiorca odpowiada całym majątkiem wobec zleceniodawcy bądź osób trzecich – za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywanym zlecenia.

Warto podkreślić jednocześnie, że umowa zlecenia nie wymaga formy pisemnej a także, że nie dotyczą jej (jeśli z treści samej umowy nie wynika cos innego) na przykład przepisy dotyczące czasu pracy, minimalnego wynagrodzenie czy prawa do urlopu i okresu wypowiedzenia – co wynika z samej istoty umowy cywilnoprawnej (której treść strony mogą kształtować w sposób swobodny i dobrowolny…).                           

Na zakończenie warto również wspomnieć, że od wynagrodzenia brutto pobierane są co do zasady składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne.  Od umowy zlecenia należy ponadto odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×