Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content
  • 1
Sign in to follow this  
Malfoy

Kompetencje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Question

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ombudsman) pełni bardzo ważną funkcję w Unii Europejskiej. Powołany został do badania skarg związanych z przypadkami tzw. niewłaściwego administrowania organów, instytucji bądź jednostek organizacyjnych UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie bada jednak działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (TSUE) , który posiada kompetencje sądowe.

Najogólniej mówiąc, jest to zatem jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej. Powołany został na mocy traktatu z Maastricht z roku 1992, natomiast swoją działalność rozpoczął w roku 1995, jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało swoją działalność dopiero w kwietniu 1997. Siedzibą Rzecznika jest Strasburg.

Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dokonywany jest przez Parlament Europejski (chronologicznie, odbywa się to po wyborach do PE, na okres 5 lat). Warto zaznaczyć, że możliwy jest ponowny wybór tej samej osoby na stanowisko Rzecznika (tzw. reelekcja). Może on jednak zostać również w każdym momencie zdymisjonowany (na żądanie Parlamentu Europejskiego), jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia, bądź też  gdy nie spełnia już (z różnych przyczyn) warunków niezbędnych do wykonywania swych funkcji.

Do złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich uprawniony jest:

  • każdy obywatel Unii Europejskiej
  • każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium UE
  • każda osoba prawna mająca siedzibę statutową na terytorium państwa będącego członkiem UE.

Kompetencje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich określone są w art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wszelkie dochodzenia Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza samodzielne (bądź z własnej inicjatywy bądź na podstawie przedstawionych skarg), gdy uzna to za uzasadnione, chyba że dane okoliczności i fakty były bądź są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego. Fundamentalnym zadaniem Rzecznika jest zatem ochrona interesów obywateli i innych podmiotów prawa oraz prowadzenie działań w przypadku zaistnienia takich nieprawidłowości jak dyskryminacja, nieprawidłowości administracyjne, nadużycia władzy oraz zaniechanie działań przez właściwe  organy bądź instytucje UE. Więcej na temat prawa w zakresie reklamacji, obowiązującego w Szwajcarii, można znaleźć tutaj:  https://www.de.kbkinfo.com/reklamationsmanagement-in-schritten-situation-in-der-schweiz

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie kompetencje Rzecznika zostały przez Parlament Europejski poważnie poszerzone i zmodyfikowane. Prace w tym obszarze budziły sporo emocji i sporów, w efekcie czego dopiero po kilku latach negocjacji udało się wypracować jednolite stanowisko. Nowe regulacje potwierdzają dotychczasowe prawo Rzecznika do podejmowania działanie nie tylko w przypadku skargi, ale również prawo do podejmowania dochodzenia  z własnej inicjatywy (dotyczy to przede wszystkim poważnych przypadków złego administrowania przez organy bądź instytucje Unii Europejskiej). Przepisy uprawniają ponadto Rzecznika do żądania dostępu do informacji niejawnych UE, przy czym o udostępnienie takich informacji Rzecznik może prosić również poszczególne państwa członkowskie.

Podsumowując, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powołany został w celu ochrony interesów nie tylko każdej osoby fizycznej legalnie zamieszkującej jedno z członkowskich państw Unii Europejskiej ale również świadczy on pomoc osobo prawnym mającym statutową siedzibę na terytorium państwa członkowskiego. Kolejne zmiany w zakresie statutowych kompetencji europejskiego Ombudsmana prawdopodobnie będą jeszcze dalej szły w kierunku ich poszerzenia…

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×